LM Účtovníctvo

Rátame s Vami...

Daňové priznania

Vypracovávame nasledovné daňové priznania:


- daň z príjmu fyzických osôb - FO typ A (zamestnanci),

- daň z príjmu fyzických osôb - FO typ B(živnostníci, príjmy z prenájmu),

- daň z príjmu právnických osôb – PO (s.r.o., a.s.),

- daň z motorových vozidiel,

- daň z nehnuteľnosti,

- DPH,

- prihlášky k registráciám na dane,

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,

- hlásenia, prehľady, oznámenia


Cenu pre daňové priznania nájdete v našom cenníku účtovných prác.