LM Účtovníctvo

Rátame s Vami...

Cenník účtovných služieb

Náš cenník účtovných prác sa skladá z dvoch častí, a to konkrétne z tabuliek a cenovej kalkulačky.


V tabuľkách je uvedený klasický cenník účtovníctva pre jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistiku, ako aj daňové priznania.


Prostredníctvom, kalkulačky ktorá je pod tabuľkami si môžete vypočtítať približnú cenu, ktorú za vedenie účtovníctva zaplatíte.

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo - Neplatca DPH

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 30 eur - paušál 40 eur - paušál
od 25 do 50 0.60 eur / položka 0.75 eur / položka
od 50 do 100 0.50 eur / položka 0.65 eur / položka
od 100 do 200 0.40 eur / položka 0.50 eur / položka
od 200 do 300 0.37 eur / položka 0.45 eur / položka
od 300 do 400 0.35 eur / položka 0.40 eur / položka
nad 400 dohodou dohodou

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo - Platca DPH

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 33 eur - paušál 45 eur - paušál
od 25 do 50 0.66 eur / položka 0.82 eur / položka
od 50 do 100 0.55 eur / položka 0.72 eur / položka
od 100 do 200 0.44 eur / položka 0.55 eur / položka
od 200 do 300 0.40 eur / položka 0.50 eur / položka
od 300 do 400 0.38 eur / položka 0.44 eur / položka
nad 400 dohodou dohodou

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo Cena v EUR
Spracovanie mzdy TPP8 eur / zamestnanec / mesiac
Spracovanie mzdy Dohoda5 eur / zamestnanec / mesiac
Evidencia nového zamestnanca10 EUR / zamestnanec
Výkazy pre poisťovneV cene pri vedení miezd
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu10 EUR/rok

Dane a daňové priznania

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIACena v EUR
Daň z príjmu FO typ A13 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky27 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B80 eur / rok
Daň z príjmu PO100 eur / rok
Ďaňové priznaie DPH15 eur / mesiac
Výkay o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkochV cene pri vedení účtovníctva
Výkaz ziskov a strát, SúvahaV cene pri vedení účtovníctva
Súhrnný výkaz DPH10 eur
Mesačný prehľad za zamestnancovV cene pri vedení miezd
Ročné hlásenie za zamestnancovV cene pri vedení miezd


Výpočet ceny:

Prostredníctvom kalkulačky si môžete vypočítať aká by bola Vaša približná cena za vedenie účtovníctva.

Typ účtovníctva:

Druh ceny:

Počet účtovných prípadov:

Počet zamestnancov TPP:

Počet zamestnancov Dohoda:


Platca DPH Neplatca DPHKalkulácia Vašej ceny


Účtovné položky:

Súvaha a Výkaz ziskov a strát:

Spracovanie miezd:

Mesačný prehľad za zamestnancov:

Ročné hlásenie za zamestnancov:


Výsledná cena:

Cena za mesiac


.

0 EUR (v cene)

.

0 EUR (v cene)

0 EUR (v cene)


.

Cena za rok


.

0 EUR (v cene)

.

0 EUR (v cene)

0 EUR (v cene)


.

Ukáž príklad výpočtu ceny


U nás platíte len za toľko položiek, čo Vám reálne zaučtujeme, pričom čím viacej položiek máte, tým je ich cena nižšia.

Príklad: Živnostník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo a nie je platca DPH za 130 účtovných prípadov za Február zaplatí 82 Eur.


Cena sa ráta nasledovným spôsobom:

0 až 25 položiek 30 eur - základný paušál.30 EUR
25 až 50 položiek0.60 eur / položka25*0.60 = 15 EUR
50 až 100 položiek0.50 eur / položka50*0.50 = 25 EUR
100 až 130 položiek0.40 eur / položka30*0.40 = 12 EUR
Spolu82 EUR


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že cena za účtovníctvo je vzhľadom na špecifickosť účtovníctva pre každého klienta len približná.