LM Účtovníctvo

Rátame s Vami...

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo zahŕňa:


- kontrolu vstupných podkladov pre výpočet miezd,

- spracovanie miezd pre TPP,

- spracovanie miezd pre dohodárov,

- výpočet čistej mzdy, záloh a doplatkov mzdy,

- výpočet poistného, odvodov a PN,

- spracovanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad,

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ,

- ročné zúčtovanie dane z príjmu,

- vypracovanie podkladov pre darovanie 2%,

- príprava a tlač výplatných pások,

- vystavenie zápočtového listu.


Cenu pre mzdové účtovníctvo možete zistiť v našom cenníku účtovných prác.