LM Účtovníctvo

Rátame s Vami...

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie Jednoduchého účtovníctva pozostáva z vedenia :


- peňažného denníka,
- pokladničnej knihy,
- bankovej knihy,
- knihy pohľadávok a záväzkov (evidencia došlých a odoslaných faktúr),
- evidencie majetku,
- správy odpisov,
- evidencie DPH a daňových dokladov v prípade že podnikateľ je platcom DPH,
- vypracovania ročnej účtovnej závierky, ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch,
- vypracovania daňového priznania k dani z príjmov fizických osôb.


V prípade, že by ste mali nejaké otázky vzťahujúce sa na vedenie jednoduchého účtovníctva neváhajte nám napísať. Prostredníctvom našej kalkulačky si môžete takteiž vypočítať približnú cenu ktorú za jednoduché účtovníctvo zaplatíte.